Sådan skaber du en husholdning hvor hele familien bidrager!

I en husholdning er det vigtigt, at alle bidrager. Hvis kun én person i husholdningen tager hele slæbet, så kan der hurtigt opstå følelser af uretfærdighed og dermed konflikter i hjemmet. Dette skal naturligvis helst undgås, for konflikter i hjemmet kan skabe mistrivsel og yderligere problemer. Så hvad er løsningen? Det er naturligvis at forsøge, for så vidt muligt, at tage højde for alles behov, imens alle på samme tid bidrager. Her er særligt 3 redskaber effektive og dem kan du læse mere om nedenfor.

Ugentlige madplaner

En ting, som altid er relevant at uddele ifm. arbejdsopgaver, er maden – og særligt aftensmadet. Det tager ofte tid at lave mad og derfor er det naturligvis ikke retfærdigt, hvis kun én person i hjemmet har denne tjans – medmindre selvfølgelig at denne person foretrækker det. Udarbejd derfor ugentlige madplaner, så denne opgave bliver fordelt – i vil også opleve, at dette er en sjov måde at overraske hinanden. For at se madplaner eller tilbud i lokalområdet kan du tjekke din lokalavis, find flere informationer her.

Skema med opgaver

Udover maden, så er der også mange andre husholdningsopgaver, som skal udføres. Du kan med fordel lave et skema over disse opgaver, og roterer personerne knyttet til opgaverne rundt på en ugentlig basis. Skemaet kan laves på et whiteboard, så det er let tilgængeligt for alle og svært at overse. Hvis der er forskellige præferencer ift. hvilke opgaver man foretrækker, så kan dette indarbejdes i skemaet, hvis det er muligt. Et opgaveskema er ligeledes en god måde at lære børnene at tage ansvar på.

Hjælp hinanden for så vidt muligt

Når man har lavet disse fordelinger af arbejdet, skal det naturligvis respekteres, men på samme tid skal man være opmærksom på, at man stadigvæk skal have en vis fleksibilitet og hjælpe hinanden, når der er behov for det.