Få hjælp til at få bugt med alkoholmisbrug

De fleste folk ville nok være kede af helt at skulle sige farvel til alkohol, men for nogle kan bruddet med flasken være nødvendigt. Hvis du har angst eller stress og vælger at bruge alkohol til at tage brodden af dine symptomer, har du et alkoholmisbrug, der med tiden formentlig vil tage til i omfang. Vil du ud af et alkoholmisbrug, så skal du opsøge alkoholrådgivning og komme i alkoholbehandling.

Gratis anonym rådgivning om alkoholbehandling

Du kan få gratis, anonym alkoholrådgivning ved at ringe eller skrive til et behandlingscenter, hvor du kan få svar på de spørgsmål, du måtte sidde inde med omkring alkoholbehandling. Der findes en masse forskellige behandlingscentre, hvilket betyder, at behandlingsforløb ikke altid forløber ens. Det skifter også fra center til center, hvilket mål som du skal arbejde dig hen mod, når du behandles.

Hvad er målet med behandlingen?

Fx er det ikke alle centre, der har som mål, at du helt stopper med at indtage alkohol – nogle steder kan det blot være målet at lære at begrænse dit alkoholindtag, så det bliver sjældnere, du drikker, og du ikke drikker så meget, når du endelig gør det. Som noget andet adskiller behandlingscentre sig fra hinanden, når det kommer til, om du bor på centeret under alkoholbehandlingens varighed.

Gratis at gå i alkoholbehandling

Det kræver ikke nogen henvisning at gå i alkoholbehandling. I Danmark er alkoholbehandling gratis, hvilket gør det muligt for folk med et misbrug at få den hjælp, de har behov for, da mange af dem ikke kan overkomme at spare en større sum penge op ved siden af deres store udgifter til alkohol.

Føler du, at du ikke kan styre dit alkoholindtag, så var det nok en fin idé at ringe et center op og høre om dine muligheder. Hos et behandlingscenter møder du forståelse, så vær ikke bange for at ringe.